Meerkilometers

Het is mogelijk dat u met uw auto meer kilometers rijdt dan in het leasecontract is afgesproken. Volgens de Algemene voorwaarden zijn meerkilometers:

“Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden boven het voor die periode overeengekomen aantal kilometers.”

Voor deze kilometers betaalt u een aanvullend bedrag. Dit wordt berekend met de meerkilometerprijs. In de Algemene voorwaarden staat precies uitgelegd hoe dit werkt:

Dat bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal meerkilometers met de meerkilometerprijs, of - als de meerkilometerprijs afhankelijk is van het aantal meerkilometers – met de toepasselijke meerkilometerprijzen. In dit laatste geval is de regelgeving nader uitgewerkt in de Aanvullende voorwaarden.”

Hieronder volgt een rekenvoorbeeld:

U heeft een leasecontract van 1000 km per maand. Na twaalf maanden blijkt u meer dan de afgesproken 12.000 km te hebben gereden. De teller staat namelijk op 12.500 km. De afgesproken meerprijs is EUR 0,20 per kilometer.

500 x 0,20 = EUR 100,00. U moet dus EUR 100,00 bijbetalen voor de extra kilometers.

In de Algemene voorwaarden staat wanneer de meerkilometers worden afgerekend:

“U dient de meerkilometers te betalen telkens zodra de leaseperiode een jaar heeft geduurd en aan het einde van de leaseovereenkomst, na inlevering van het voertuig. Als al in de loop van een jaar van de leaseperiode blijkt dat er in dat jaar sprake is van meerkilometers, kunnen die ook voor de geplande afrekening aan het eind van dat jaar telkens na een maand worden afgerekend.” 

Ook het opgeven van de kilometerstand, mogelijke betaling van een maandelijks voorschot op de volgende afrekening van meerkilometerers en het terugbetalen van kosten van meerkilometers door de leasemaatschappij in specifieke gevallen, staat omschreven in de Algemene voorwaarden.