Wat houdt de financiële check in?

De leasemaatschappij doet een financiële check voordat zij met u het leasecontract afsluit. De leasemaatschappij gebruikt hiervoor een draagkrachtnorm (ook wel 'leennorm' genoemd). De financiële check houdt kortgezegd in dat de leasemaatschappij beoordeelt of u de leaseprijs kunt betalen, nu en gedurende de leaseperiode. Daarom wordt u gevraagd verschillende documenten in te leveren.

Afhankelijk van uw situatie vraagt de leasemaatschappij:

  • Kopie loonstrook en werkgeversverklaring  (als werknemer)
  • Verklaring pensioen / aanvullend pensioen (als gepensioneerde)

Daarnaast wordt gevraagd naar:

  • Overzicht woonlasten
  • Verklaring alimentatie (indien van toepassing)
  • Kopie rijbewijs
  • Kopie identiteitsbewijs
  • Opgave DUO (in het geval van een studielening)

De leasemaatschappij zal ook een BKR-toets uitvoeren om inzicht te krijgen in uw eventuele financiële verplichtingen.

Als de financiële check akkoord is, kunt u het leasecontract afsluiten.

Registratie in BKR
Tot 1 april 2022 werd de verplichting uit hoofde van een private leaseovereenkomst in het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR (CKI) geregistreerd op basis van 65% van de som van de maandtermijnen. Nieuwe overeenkomsten vanaf 1 april 2022 worden geregistreerd op basis van 100%. Lees hier meer over deze wijziging in het BKR-reglement.

De meeste mensen staan positief bij BKR geregistreerd. Ook een creditcard wordt gemeld. Een registratie bij BKR betekent namelijk niet automatisch dat je betalingsproblemen hebt. Hiermee wordt juist voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij financieel niet kunnen dragen.

De keuze voor private lease kan dus gevolgen hebben voor het afsluiten van een hypotheek of een andere lening. Dat kan ook positief zijn: als een BKR-geregistreerde geen betalingsachterstanden heeft, is dat vaak gunstig voor de beoordeling van een nieuwe lening.

U kunt zelf raadplegen wat er van u geregistreerd staat bij BKR.