Hoe zijn de autoverzekeringen geregeld?

De risico’s voor schade aan de auto zelf en aan derden zijn verzekerd of afgedekt (de WA-verzekering en cascoschadeverzekering of -dekking). In sommige gevallen is er geen dekking en kan de volledige schade op u worden verhaald. Bijvoorbeeld als de bestuurder te veel had gedronken. Lees wat daarover in de Aanvullende voorwaarden of in de verzekerings- of dekkingsvoorwaarden staat.

Als u privé al een autoverzekering heeft, dan kunt u deze beëindigen. U kunt er voor kiezen extra verzekeringen in de leaseprijs op te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om u en uw passagiers te verzekeren. Bij een Ongevallen Inzittenden Verzekering wordt er een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of overlijden. En bij een Schade Inzittenden Verzekering wordt de werkelijk geleden schade vergoed, ook als u of uw passagiers arbeidsongeschikt raken. Er is wel vaak een maximum bedrag afgesproken. Informeer bij de leasemaatschappij naar de voorwaarden.

Eigen bijdrage bij casco- en WA-schade
Bij gedekte WA- of cascoschade betaalt u per schadegeval een eigen bijdrage. Als er bij een gebeurtenis zowel WA- als cascoschade is veroorzaakt, betaalt u daarvoor maar één keer de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage staat in het leasecontract. In de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij kan staan dat de eigen bijdrage bij meer dan twee schadegevallen binnen twaalf maanden  wordt verhoogd. Dit geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode. Als de schade lager is dan de eigen bijdrage, dan betaalt u alleen het bedrag van de schade. Wanneer de schade op een derde wordt verhaald, wordt de eigen bijdrage aan u terugbetaald.

Gelden mijn schadevrije jaren?
Het is mogelijk dat u de afgelopen jaren schadevrije jaren heeft opgebouwd. Vraag bij uw huidige verzekering een verklaring op. De leasemaatschappij geeft u mogelijk korting op de leaseprijs. Aan het einde van de leaseperiode kunt u bij de leasemaatschappij ook een verklaring opvragen. Dit kan een positief effect hebben op een nieuwe autoverzekering. Een verzekeraar mag zelf beoordelen of de verklaring over de leaseperiode meeweegt. In de toekomst kan dit dus gunstig voor u uitpakken.

Ga dus zuinig om met uw leaseauto. Net zoals u dat met een eigen auto doet!