Hoe worden bekeuringen afgehandeld?

Verkeersboetes - of bekeuringen - moet u zelf betalen. Boetes zijn niet in de leaseprijs opgenomen. Als de auto op uw naam staat, ontvangt u in de meeste gevallen de boetes zelf. Maar ook als de boetes bij de leasemaatschappij binnenkomen, bent u daarvoor aansprakelijk.

De leasemaatschappij zal bekeuringen dus aan u doorbelasten of doorsturen. In de Aanvullende voorwaarden staat de precieze regeling. Het is mogelijk dat u voor de behandeling van de boetes administratiekosten moet betalen. Hoe hoog de administratiekosten zijn, staat op het leasecontract.

Lees dus goed na hoe u eventuele boetes ontvangt en zelf kunt betalen.