Boetes

Verkeersboetes - of bekeuringen - dient u zelf te betalen. Hier is geen voorziening in het termijnbedrag voor opgenomen.
In de Algemene voorwaarden staat:

“U bent aansprakelijk voor alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelasting en de gevolgen van andere maatregelen in verband met het gebruik van het voertuig. Dat geldt ook als de boetes aan de leasemaatschappij worden opgelegd omdat het kenteken op haar naam staat. In de Aanvullende voorwaarden is vermeld hoe de boetes worden afgehandeld. De leasemaatschappij kan een bedrag aan administratiekosten in rekening brengen voor de behandeling van bekeuringen en dergelijke. Het bedrag daarvan wordt in het leasecontract vermeld.”

Lees dus goed na hoe u eventuele boetes kunt verwachten en zelf kunt voldoen.