Eigen bijdrage bij schade

Bij gedekte WA- of cascoschade betaalt u per schadegeval een eigen bijdrage aan de leasemaatschappij. Als de schade verhaald is op een ander, dan krijgt u de in rekening gebrachte eigen bijdrage terug zodra het schadebedrag is verhaald. In de Algemene voorwaarden en eventueel de Aanvullende voorwaarden staat welke eigen bijdrage u op welk moment kunt verwachten:

“Bij gedekte WA- of cascoschade betaalt u per schadegeval de eigen bijdrage, als het bedrag van de cascoschade of WA-schade even groot is of groter is dan het bedrag van de eigen bijdrage. Als het bedrag van de cascoschade of WA-schade lager is dan het bedrag van de eigen bijdrage, dan betaalt u het bedrag van de schade.

In de Aanvullende voorwaarden kan bepaald  zijn dat de eigen bijdrage hoger wordt als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen. Die verhoging geldt dan voor de resterende duur van de leaseperiode.

De eigen bijdrage is nooit hoger dan € 500,- per schadegeval vóór de hiervoor genoemde verhoging en is nooit hoger dan € 1.000,- per schadegeval na de hiervoor genoemde verhoging.”