Wat moet ik doen bij schade vlak voor het inleveren?

Er komt een moment waarop u de leaseauto weer moet inleveren. U overlegt met de leasemaatschappij waar en wanneer u de auto inlevert. Als u de auto inlevert, wordt deze nagekeken op schade. Het is mogelijk dat er tijdens de leaseperiode schade aan de auto is ontstaan. Met de volgende tips kunt u hier netjes mee omgaan:

  1. Meld schades aan uw leaseauto altijd zo snel mogelijk aan de leasemaatschappij. Ook als u deze pas later ontdekt. Wacht niet met het doorgeven van schades tot aan het einde van de leasetermijn. Schadeherstel is opgenomen in de leaseprijs. De schade aan uw leaseauto kan na een melding bij de aangesloten hersteller worden verholpen. Tegen het einde van de looptijd kan de leasemaatschappij in overleg met u besluiten om de schade niet meer te laten herstellen. De eigen bijdrage blijft dan wel van kracht. De waarde van de auto is namelijk lager geworden.
  2. Was de auto voor het inleveren, zodat eventuele schades zichtbaar zijn. Een schone auto is prettig voor iedereen. Er kan ook goed worden vastgesteld welke beschadigingen de auto heeft. Dit scheelt een hoop tijd.
  3. Bekijk de auto met een medewerker van de leasemaatschappij of iemand van het bedrijf waar u de auto moet inleveren. Controleer samen de auto. U bent niet verplicht om bij de controle aanwezig te zijn. Dit is wel aan te raden. Als u het achteraf niet eens bent met de geconstateerde schade moet u namelijk zelf bewijzen dat het innamerapport niet klopt.
  4. Vraag om het innamerapport. Deze wordt opgesteld door de medewerker met wie u de auto nakijkt. Hierin staat het resultaat van de beoordeling van de auto.
  5. Zorg ervoor dat u alles inlevert wat bij de leaseauto hoort. Ook alle documenten moeten aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan reservesleutels, kentekencard en accessoires. Wanneer iets ontbreekt, kan dit ook als schade worden gezien door de leasemaatschappij. Vergeet niet om uw privéspullen uit de auto halen.

Uw leasemaatschappij heeft mogelijk een checklist opgesteld. Dan weet u precies waar u aan moet denken voor het inleveren van de auto.

Gebruiksschade
Iedere leasemaatschappij heeft een eigen ‘Innameprotocol’. Hierin staan voorbeelden van schades die veel voorkomen. Uw leasemaatschappij vertelt hierin ook hoe schades afgehandeld worden. Bij zorgvuldig gebruik van de auto wordt bepaalde schade naar redelijkheid als normaal beschouwd. Dit wordt ook wel gebruiksschade of acceptabele schade genoemd. De leasemaatschappij houdt rekening met het aantal kilometers en de duur van het gebruik. In het innameprotocol staat welke schade onder gebruiksschade valt en niet voor uw rekening komt.

Lees het Innameprotocol vooraf goed door. Wanneer de schade er niet in staat of niet als gebruiksschade gezien wordt, komt deze namelijk wél voor uw rekening. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Schadevrije jaren
U bouwt niet bij iedere leasemaatschappij automatisch schadevrije jaren op als u privé een auto least. U kunt dit navragen bij uw leasemaatschappij. Zij kan in ieder geval een verklaring verstrekken. Hierop staat of en welke schades er zijn geweest tijdens de leaseperiode. Deze verklaring kunt u inleveren als u een nieuwe verzekering wil afsluiten. Het is aan de verzekeringsmaatschappij of uw privé leaseauto meetelt.