Wanneer lever ik de leaseauto weer in?

Als de leaseperiode afloopt, levert u de auto weer in. Houd zelf goed in de gaten wanneer de leaseperiode eindigt. Zorg ervoor dat u de auto ingeleverd heeft op de laatste werkdag van de leaseperiode. Als u de auto langer houdt, betaalt u bovenop het doorlopende termijnbedrag een forse verhoging. De leaseovereenkomst kan dus niet zomaar doorlopen. U moet tijdig voor het einde van de leaseperiode een afspraak voor de inlevering maken met de leasemaatschappij of haar vertegenwoordiger. De leasemaatschappij bericht u dan waar de auto moet worden ingeleverd. U bekijkt samen met de medewerker van de leasemaatschappij - of met iemand van het bedrijf waar u de auto moet inleveren - naar de staat van de auto. U krijgt een innamerapport. Hierin staat welke schades de auto eventueel heeft. Daarnaast wordt genoteerd of alles wat bij de auto hoort ook ingeleverd wordt. En of de auto schoon is. Verder wordt ook de kilometerstand vastgesteld.

Let op het volgende als u de leaseauto inlevert:

  • Haal persoonlijke spullen uit de auto
  • Was de auto en bekijk goed of u schades ziet
  • Maak de auto ook aan de binnenkant goed schoon
  • Denk eraan dat u alles inlevert wat bij de auto hoort: accessoires, (reserve)sleutels, kentekencard, groene kaart en eventuele brandstofpas.

Regel vervoer terug, wellicht in uw nieuwe leaseauto