Mag u het contract eerder beëindigen?

Na een jaar heeft u eventueel de mogelijkheid om uw leasecontract te beëindigen. U betaalt dan wel een vergoeding aan de leasemaatschappij. De leasemaatschappij moet u - voordat u het leasecontract afsluit - laten weten hoe hoog de vergoeding is, als u uw contract eerder beëindigt. De leaseprijs wordt afgesproken op basis van het aantal maanden en kilometers. U heeft een opzegtermijn van één maand. Als u opzegt, kunt u de leasemaatschappij vragen om een berekening van de opzeggingsvergoeding te maken. In de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij staat hoe deze opzeggingsvergoeding wordt uitgerekend.

Aanpassen leaseprijs: mag dat?
De leasemaatschappij mag de leaseprijs tussentijds alleen in een enkel geval veranderen. Een eventuele verhoging van de belasting mag bijvoorbeeld wel opgenomen worden. Denk bijvoorbeeld aan wegenbelasting, BTW en assurantiebelasting.

Het leasecontract kan alleen in samenspraak nog wijzigen. Zowel u als de leasemaatschappij moeten het eens zijn met de wijziging. Neem contact op met uw leasemaatschappij om een aanpassing te bespreken.