Het Keurmerk Private Lease: wie zijn wij?

Het Keurmerk Private Lease hoort bij de Stichting Keurmerk Private Lease. De Stichting Keurmerk Private Lease stelt zich ten doel de consument te beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Het Keurmerk Private Lease staat voor:

  • Betrouwbaarheid
  • Helderheid en transparantie
  • Onafhankelijkheid

Het bestuur van de Stichting Keurmerk Private Lease bestaat uit:

  • De heer P.J. Biesheuvel (voorzitter)
  • Mevrouw R. Hemerik (penningmeester)
  • De heer J.M. Visser (bestuurslid)

Onze stichting is onafhankelijk. Dat betekent dat wij niet gebonden zijn aan een leaseorganisatie of een consumentenorganisatie. We beschermen de belangen van de consument in goed overleg met de leasemaatschappij.  We zien graag een vrije markt waar leasemaatschappijen private lease aanbieden. Tegelijk moet u als particulier een heldere en weloverwogen keuze kunnen maken. Het keurmerk helpt u hierbij.

Pas na een uitgebreide toetsing mag een aanbieder van private lease ons keurmerk voeren. Zo weet u zeker dat u een leasecontract afsluit bij een betrouwbare leasemaatschappij.

Als u toch een klacht heeft, kunt u terecht bij onze onafhankelijke geschillencommissie.