Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

Meetekenen: toestemming echtgenoot/partner

Wanneer is er toestemming nodig van de echtgenoot/partner?
In principe mag u zelf bepalen welke overeenkomsten u afsluit. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, kunnen overeenkomsten ook effect hebben op uw echtgenoot of geregistreerd partner. Daarom heeft de wetgever bepaald dat er voor overeenkomsten met een hoger risico toestemming nodig is van de echtgenoot of partner.

Het maakt daarbij niet uit of er wel of geen huwelijksevoorwaarden zijn gemaakt. Op deze manier wordt een echtgenoot of partner beschermd; de mogelijke gevolgen van financiële verplichtingen zijn voor die persoon die de overeenkomst afsluit.

Is er toestemming nodig bij private lease?
Private lease is een term die niet in het wetboek voor komt. Dit kan worden gezien als huur. Een huurovereenkomst wordt niet gezien als een overeenkomst met een hoger risico. Dit betekent dat iedereen privé en zelfstandig een contract kan afsluiten, ook als je getrouwd bent of met een partner samenleeft. Natuurlijk wordt vooraf wel naar het betreffende individuele inkomen gekeken of het voldoende is om het leasecontract te kunnen betalen. Lees meer over de draagkrachtnorm.

Als beide inkomens nodig zijn voor een positief plaatje, dan moeten beide partners ook tekenen. Toetsing en registratie bij BKR vindt dan ook plaats op beide personen. En dan ben je dus beide contractpartij.

Er zijn leasemaatschappijen die altijd beide echtgenoten/partners als contractpartij opnemen en laten tekenen. Binnen het keurmerk hebben de deelnemers de vrijheid om op dit punt een eigen standpunt in te nemen. Is dit voor u persoonlijk een doorslaggevend punt? Check dit dan vooraf in offertefase bij de betreffende autoleasemaatschappij.

Als een echtgenoot of partner als borg optreedt voor derde, dan moet de echtgenoot of partner uitdrukkelijk toestemming geven. Echter, toestemming geven maakt iemand niet gelijk een contractpartij. Toetsing en registratie bij BKR is dan ook niet aan de orde.