Draagkrachtnorm

Het is natuurlijk belangrijk om te voorkomen dat u in financiële moeilijkheden komt. Daarom beoordeelt de leasemaatschappij of het verstandig is om het leasecontract aan te gaan. De leasemaatschappij gebruikt hiervoor een draagkrachtnorm (ook wel ‘leennorm’ genoemd). De draagkrachtnorm geeft aan welk bedrag u over moet houden voor uw levensonderhoud nadat u alle vaste lasten heeft betaald. 

Om dit goed vast te kunnen stellen, vraagt de leasemaatschappij diverse, financiële gegevens van u op. Zo is het gebruikelijk om uw vaste inkomen aan te tonen (bijvoorbeeld met een salarisstrook) en inzicht te geven in andere vaste lasten zoals uw woonlasten. Net als bij de aanvraag van een hypotheek zijn er zoveel mogelijk gegevens nodig om een verstandige beslissing te kunnen nemen.

De leasemaatschappij zal ook bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) gegevens opvragen. Zo wordt u als consument beschermd tegen te hoge, maandelijkse lasten.