BKR

Tot 1-4-2022 wordt de verplichting uit hoofde van een private leaseovereenkomst in het Centraal Krediet Informatiesysteem van Stichting BKR (CKI) geregistreerd op basis van 65% van de som van de maandtermijnen. Nieuwe overeenkomsten vanaf 1-4-2022 worden geregistreerd op basis van 100%. Bij de toepassing van deze draagkrachtnormen wordt gerekend met 65% van het termijnbedrag. Zie hier het nieuwsartikel wat wij december 2021 hebben geplaatst.

Het CKI heeft als doelstelling te voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij financieel niet kunnen dragen.

In de Algemene voorwaarden staat over BKR: 

“2. Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?

Ja, de leasemaatschappij meldt de leaseovereenkomst, de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (“het BKR”) te Tiel.

De hoogte van de te registreren financiële verplichting hangt af van de voorschriften van het BKR en kan lager (maar niet hoger) zijn dan het werkelijke bedrag van uw financiële verplichting. 

De leasemaatschappij is verplicht elke betalingsachterstand van langer dan een in het BKR-reglement bepaalde duur te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor eventuele financieringsaanvragen. Voor het reglement: zie www.bkr.nl. De code van de leaseovereenkomst is OA.

BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken consumenten, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. 

Het BKR stelt uw gegevens (in feitelijke en statistisch bewerkte vorm) ter beschikking aan de aangesloten instellingen. U kunt op 
www.bkr.nl nagaan hoe u uw gegevens kunt opvragen en wat u kunt doen als u het niet eens bent met de geregistreerde gegevens.”

Bent u niet eens met uw BKR-registratie? Check dan de website van BKR voor meer informatie.