Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

BPM-afschrijvingstabel per 01-07-2023

2 jun 2023

Aangepaste (eind-)afrekening private lease

Maandelijks brengt uw leasemaatschappij een vast bedrag voor uw private leaseauto in rekening. Bepaalde kosten worden hierbij vrij van btw aan u doorbelast. Zoals de (WA-)verzekeringspremie, de motorrijtuigenbelasting en de afschrijving op de BPM. Voor de laatste geldt dat er een wijziging is opgetreden per 1 juli 2023. De Belastingdienst heeft de BPM-afschrijvingstabel per 1 juli gewijzigd. We hebben hier dus te maken met een wettelijke wijziging, die de autoleasemaatschappijen verplicht moeten volgen. Onderstaand leest u hier meer over.

Afschrijving op de BPM
In de prijs van een nieuwe auto1 zit een bedrag aan BPM opgenomen. De hoogte van dit bedrag wordt ‘afgeschreven’ gedurende de levensduur van de auto. De Belastingdienst hanteert hiervoor de BPM-afschrijvingstabel. Om te voorkomen dat er belasting over belasting wordt betaald, mag de BPM-afschrijving vrij van btw worden doorbelast. Dit is interessant voor consumenten, voor wie de btw een kostenpost is. U ziet dit ook terug op uw maandelijkse factuur. Wat is het gevolg van de wijziging van de BPM-tabel? Bekijk onderstaand de rekenvoorbeelden:

Rekenvoorbeeld 1 - situatie voor 1 juli 2023:

KPL website knipsel 1.jpg

Nieuwe BPM-afschrijvingstabel
De Belastingdienst wijzigt de BPM-afschrijvingstabel per 1 juli 2023. Hierdoor wijzigt ook de BPM-afschrijving tijdens de looptijd van uw leaseovereenkomst. Over het verschil in de BPM-afschrijving brengt de leasemaatschappij de alsnog verschuldigde btw in rekening. Deze afrekening kan tussentijds plaatsvinden per 1 juli 2023 of bij de eindafrekening van uw private leaseovereenkomst.

Rekenvoorbeeld 2 - na aanpassing 1 juli 2023:

KPL website knipsel.jpg

Als er een afrekening plaatsvindt per 1 juli 2023, dan ontvangt u op dat moment een btw-afrekening over het aantal maanden dat uw contract al is verstreken. De btw-afrekening over de resterende periode zal worden verwerkt in het maandtarief van de komende maanden. Dus als u bijvoorbeeld halverwege uw contract bent (24 maanden), dan krijgt u in per juli 2023 een btw-afrekening van 24 x € 1,26 = € 30,24 en betaalt u over de resterende 24 maanden van uw contract iedere maand € 1,26 meer aan btw.

Als de afrekening wordt uitgesteld tot bij de beëindiging van uw contract, dan wordt het totaal bedrag van de btw-afrekening (€ 60,48) op dat moment in één keer met de eindafrekening in rekening gebracht.

De totale btw-afrekening is voor beide methodes gelijk.

1 dit geldt op dit moment niet voor elektrische auto’s