Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

Levertijden

Uitgestelde levering van de auto: wat betekent dat voor mij?

In een moderne auto zitten meer dan 1.000 chips. Het ontbreken van één van die chips kan al leiden tot een vertraging van de productie. Inmiddels hebben veel automerken last van het tekort aan chips en hebben veel auto’s een (veel) langere levertijd.

De informatie over wanneer auto’s worden geleverd is niet altijd bekend bij autobedrijven en leasemaatschappijen en wisselt op dit moment bijna dagelijks. Fabrikanten maken inschattingen van hun leveringen en inkopen op wereldschaal en stellen aan de hand van hun afwegingen prioriteiten. Hierdoor kan het voorkomen dat leveringen naar Nederland later plaatsvinden dan eerder gecommuniceerd.

Levertermijn niet nakomen
De leasemaatschappijen zijn afhankelijk van de informatie die de fabrikanten verschaffen. Nu de betrouwbaarheid van deze informatie de laatste tijd aanzienlijk verslechterd is, kan het voor de leasemaatschappij onmogelijk zijn om een leveringstermijn met u af te spreken. Daardoor kan het voorkomen dat een door de fabrikant afgesproken leveringstermijn met de leasemaatschappij niet wordt nagekomen, waardoor de leasemaatschappij de afspraken met u niet na kan komen. Dit is heel vervelend maar onder de huidige omstandigheden helaas onvermijdelijk.

Contact met uw leasemaatschappij
Als u vragen heeft over de levering van uw nieuwe private leaseauto, neem dan altijd eerst contact op met uw leasemaatschappij. De leasemaatschappij zal proberen u zo goed mogelijk te informeren en in indien nodig met u zoeken naar een passende oplossing. Mogelijkheden kunnen zijn de inzet van een auto van een merk dat sneller kan leveren, of, als u reeds in een leaseauto van dezelfde leasemaatschappij rijdt, een verlenging van de leaseperiode van uw huidige private leaseauto of bijvoorbeeld een tijdelijke auto.

Vaste leveringsdatum
Op uw verzoek zal de leasemaatschappij een zo nauwkeurig mogelijke leveringsdatum bekend moeten maken. Ook dan zal de opgegeven leveringsdatum een inschatting zijn die afhankelijk is van de activiteiten van de betreffende autofabrikant. Als er een vaste leveringsdatum met u is afgesproken, kunt u na het verstrijken van deze datum de leasemaatschappij vragen om alsnog binnen veertien dagen te leveren. Lukt het de leasemaatschappij niet om te leveren op de afgesproken datum, dan heeft u de mogelijkheid om de leaseovereenkomst te ontbinden. Neem hierover schriftelijk contact op met uw leasemaatschappij.

Hogere maandtermijn
Een langere leveringstermijn kan ook tot gevolg hebben dat de autoprijs stijgt gedurende de leveringstermijn. Dat komt onder meer doordat de grondstofprijzen stijgen. Daarnaast kan er een belastingverhoging plaatsvinden zoals een btw verhoging of een verhoging van de wegenbelasting. Dit betekent dat de maandtermijn van uw auto hoger wordt.

Omdat deze verhogingen niet door de leasemaatschappij worden veroorzaakt, mogen deze aan u worden doorberekend. Stijgt de maandtermijn doordat de autoprijs is verhoogd, dan heeft u de mogelijkheid om, binnen veertien dagen nadat deze hogere prijs aan u bekend is gemaakt, de leaseovereenkomst te ontbinden.