Wijziging van het termijnbedrag

De leasemaatschappij mag het termijnbedrag alleen wijzigen bij:

- wijziging van belastingen of heffingen;
- invoering van nieuwe belastingen of heffingen;
- wijziging van de aanschafprijs van de auto, na ondertekening van het leasecontract en 
  voor aflevering van de auto. In dat geval kunt u de leaseovereenkomst ontbinden.