Waarborgsom

De leasemaatschappij kan u verplichten een waarborgsom te betalen. De hoogte van deze waarborgsom moet dan op het leasecontract vermeld staan.  

De  Algemene voorwaarden zeggen onder meer het volgende over de waarborgsom:

“De waarborgsom is niet hoger dan 3 maal het termijnbedrag. U dient de waarborgsom binnen 1 week na het verstrijken van de bedenktijd en vóór het afhalen van het voertuig te betalen. Doet u dat niet, dan kan de leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden.

De waarborgsom wordt binnen 65 dagen na het einde van de leaseovereenkomst aan u terugbetaald, op voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen tegenover de leasemaatschappij heeft voldaan. Als dat niet het geval is, kan de leasemaatschappij het bedrag van de openstaande verplichtingen op de waarborgsom in mindering brengen.”