Vervangend vervoer

Het is mogelijk dat u binnen de leaseperiode vervangend vervoer nodig heeft. Leest u de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij om te zien waar u precies recht op heeft. In de Algemene voorwaarden is het volgende bepaald:

“U krijgt in ieder geval de beschikking over een vervangend voertuig nadat de reparatie of het onderhoud langer heeft geduurd dan 72 uur. In de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij kan zijn bepaald dat u al na kortere tijd een vervangend voertuig in gebruik kunt krijgen.

Wilt u een vervangend voertuig voor de periode waarin u geen recht heeft op vervangend vervoer? Dan kunt u de leasemaatschappij verzoeken dit voor u te organiseren, tegen betaling van door de leasemaatschappij op te geven kosten.”