Opzeggen leaseovereenkomst bij overlijden

Ingeval van overlijden van de contractant kunt u kosteloos van de overeenkomst af. Maar dat hoeft niet. De Algemene voorwaarden zijn daar duidelijk over.

Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct opzeggen. De leasemaatschappij kan opzeggen door toezending van een brief aan uw laatst bekende adres. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn dan wel verplicht het voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.

Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige contractspartner.