Opzeggen leaseovereenkomst

Het is mogelijk dat u de leaseovereenkomst tussentijds wil opzeggen. U dient de regels te volgen uit de Algemene voorwaarden. Hieronder staan enkele voorwaarden genoemd:

“U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. In de Aanvullende voorwaarden kan echter bepaald zijn dat u tegen een eerdere dag kunt opzeggen. U moet een opzegtermijn van ten minste 1 maand in acht nemen.”

“Om op te zeggen, moet u een brief sturen naar de leasemaatschappij. Als u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u ook met een e-mailbericht opzeggen.”

“Bij opzegging dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers op het moment waarop de leaseovereenkomst eindigt, tenzij in de Aanvullende voorwaarden anders is bepaald.”

“Bent u genoodzaakt de leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken.  De leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden.”

Als in de Aanvullende voorwaarden is bepaald dat u ook kunt opzeggen tegen een eerdere datum dan de eerste dag van het tweede jaar, kunnen andere regels gelden. Die staan dan ook in de Aanvullende voorwaarden.

De volledige voorwaarden voor het opzeggen van uw leaseovereenkomst en de berekening van de opzeggingsvergoeding, leest u in de Algemene voorwaarden en in de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij.