Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden is schriftelijk vastgelegd welke afspraken gelden over de leaseovereenkomst. Hierin staat helder omschreven  welke rechten en plichten u heeft als consument en welke de leaseaanbieder heeft:

“De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van operationele lease van  personen- en bestelauto’s, gesloten tussen een consument en een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private Lease. De leasemaatschappij verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest recente versie van deze voorwaarden van toepassing.”

Naast deze Algemene voorwaarden gelden de afspraken op het leasecontract, de Aanvullende voorwaarden van de leasemaatschappij, verzekeringsvoorwaarden, het innameprotocol en eventuele nadere voorwaarden. Deze mogen allemaal niet in uw nadeel afwijken van de Algemene Voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan de Algemene voorwaarden voor.

Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.