Aanvullende voorwaarden

Naast de Algemene voorwaarden die iedere aanbieder met het Keurmerk Private Lease gebruikt, stelt de leasemaatschappij zelf de Aanvullende voorwaarden op. Hierin worden de regels van de betreffende leaseaanbieder in detail uitgelegd. De Algemene voorwaarden vormen de basis.  

De Aanvullende voorwaarden zijn verschillend per leasemaatschappij. Deze mogen niet minder gunstig uitvallen voor de consument dan de Algemene voorwaarden.

Dit staat ook zo omschreven in de Algemene voorwaarden zelf:

“De bepalingen in het leasecontract, de aanvullende voorwaarden, het innameprotocol en de eventuele nadere voorwaarden mogen niet in uw nadeel afwijken van deze Algemene voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan de algemene voorwaarden voor.”

In de Aanvullende voorwaarden kunnen ook zaken zijn geregeld waarover in de Algemene voorwaarden niets staat.