logo

Aanmelden

Stichting Keurmerk Private Lease verwelkomt u graag als partner. Onderstaand vindt u alle informatie en de vervolgstappen.

Zelfstandig of als groep partner worden
U kunt op twee manieren partner worden van het Keurmerk Private Lease. Het is mogelijk om als dealervereniging of franchiseorganisatie een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Dan worden er centraal een aantal afspraken gemaakt, die van toepassing zijn op alle onderliggende organisaties. Uiteraard is het ook mogelijk om zelfstandig partner te worden van het Keurmerk Private Lease.

Hoe verloopt het aanmeldingsproces voor een individuele partner?

 1. Als u zich kenbaar maakt bij de Stichting Keurmerk Private Lease dan ontvangt u van ons een inschrijfformuler.
 2. U kunt de stukken vervolgens volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend mailen naar: aanmelden@keurmerkprivatelease.nl
 3. De onafhankelijke auditinstelling wordt geïnformeerd over uw aanmelding en neemt contact met u op. 
 4. Na een positief rapport van de auditinstelling, ontvangt u van de stichting het keurmerk partnerlogo en de huisstijlregels.
 5. U kunt het logo nu plaatsen en gebruiken voor uw communicatiemiddelen en uitingen die betrekking hebben op uw aanbod van private lease.
 6. Na drie maanden doet de auditor een praktijktest om te beoordelen of u conform de keurmerkeisen werkt.
 7. De praktijktest wordt jaarlijks herhaald. 

Hoe verloopt het aanmeldingsproces via een dealervereniging/franchiseorganisatie?

 1. Uw koepel sluit een overeenkomst af met de Stichting Keurmerk Private Lease en doorloopt een aantal auditstappen.
 2. U ontvangt vervolgens van uw koepel informatie en een aanmeldformulier. 
 3. Met uw aanmelding verklaart u dat u uitsluitend samenwerkt met keurmerkdeelnemers en werkt u volgens de voorwaarden van de stichting.
 4. Nadat de aanmelding (via uw koepel) bij ons binnen is, wordt uw aanmelding gecheckt en wordt u geregisteerd als partner.
 5. U ontvangt via uw koepel een communicatiekit met daarin de huisstijlregels en het keurmerk partnerlogo. U kunt het logo nu plaatsen en gebruiken voor uw communicatiemiddelen en uitingen die betrekking hebben op uw aanbod van private lease.
 6. Als u ook consumenten ontvangt in een fysiek pand, dan moet u het logo zichtbaar op de buitenkant van uw pand plaatsen.
 7. Binnen 6 weken na uw aanmelding vindt er een audit plaats op afstand door het onafhankelijke auditbureau dat de certificering begeleidt.
 8. Als uw organisatie voldoet, dan ontvangt u een rapport van de auditinstelling en wordt dit ook gerapporteerd aan uw koepel en de stichting.
 9. Na drie maanden doet de auditor een praktijktest om te beoordelen of u conform de keurmerkeisen werkt.
 10. Jaarlijks wordt er een audit op afstand gedaan en zal de auditinstelling ad-hoc een bedrijfsbezoek doen.

Wat kost deelname aan het keurmerk?
Als keurmerkpartner betaalt u (eventueel via uw koepelorganisatie) aan de Stichting Keurmerk Private Lease een jaarlijkse bijdrage. U betaalt de kosten van controles rechtstreeks aan de audit-partner van de stichting. Het kan zijn dat uw koepelorganisatie de betaling hiervoor verzorgt. Op het moment dat u zich bij ons meldt, kunnen we u aangeven wat uw bijdrage per jaar zal zijn (staffel op basis van aantal contracten).

 

Terug >>