Uitleg certificering en eisen

Hoe komt u in aanmerking voor het Keurmerk Private Lease?

 1. U meldt uw organisatie aan en geeft de Stichting Keurmerk Private Lease inzage in de juridische structuur van uw bedrijf.
 2. Beschouwt de stichting u als aspirant-deelnemer, dan betaalt u een entree-fee en start het certificeringtraject.
 3. Allereerst doorloopt u online een zelfbeoordeling.
 4. Vervolgens vindt een audit plaats met het onafhankelijke auditbureau dat de certificering begeleidt.
 5. Als uw organisatie voldoet aan de keurmerkeisen en de deelnemersbijdrage betaalt, dan ontvangt u een certificaat en het keurmerk, dat u vanaf de vermelde ingangsdatum mag gebruiken in al uw uitingen.
 6. Na drie maanden doet de auditor een praktijktest om te beoordelen of u conform keurmerkeisen werkt.
 7. Deze praktijktest wordt jaarlijks herhaald.

Onderschat het niet

Wilt u private lease aanbieden? Realiseer u dat het een consumentgericht product betreft en dat daarop het consumentenrecht van toepassing is. Dat betekent dat u aan strenge, wettelijke eisen moet voldoen. Een compleet ander product dus dan B2B lease. Een product dat veel vraagt van uw organisatie. Iets om goed bij stil te staan voordat u met private lease de markt op gaat.

Welke Deelnemersvoorwaarden gelden er?

Als u het Keurmerk Private Lease wilt voeren, hanteert u allereerst de opgestelde Algemene voorwaarden. Hier moet u Aanvullende voorwaarden aan toevoegen.

Als hulpmiddel gebruikt u hiervoor het document ‘Aandachtspunten bij de Aanvullende Voorwaarden Private Lease’.
Naast deze voorwaarden die u afspreekt met uw klant, gelden richting de Stichting Keurmerk Private Lease de volgende voorwaarden:

Daarnaast gelden:

 • De voorwaarden die BKR voor deelnemers hanteert
 • De voorwaarde die certificeringsinstantie hanteert

Wat kost deelname aan het keurmerk?

Als keurmerkdeelnemer betaal je enkele bijdragen. Aan de Stichting Keurmerk Private Lease komt dat neer op het volgende:

 • Een eenmalige entree-fee (bijdrage in de oprichtingskosten van de stichting en vergoeding van registratiekosten van de deelnemer. Deze fee is inclusief de entree-vergoeding en eenmalige administratiekosten van BKR).
 • Een jaarlijkse bijdrage (bijdrage in de secretariaats-, promotie- en normeringskosten van de stichting, de instandhoudingskosten van de Geschillencommissie Keurmerk Private Lease.

Verder zijn de volgende kosten van toepassing:

 • De deelnemer betaalt de kosten van controles rechtstreeks aan de audit-partner van de stichting.
 • De deelnemer betaalt deelnemers- en (verplichte) opleidingskosten aan BKR. Daarnaast is de deelnemer verplicht om elke potentiële klant in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) op uitstaande kredieten en betalingsgedrag te toetsen en – als de deal doorgaat – te registreren. De deelnemer betaalt per toets een vast bedrag. Een registratie wordt door BKR aan de deelnemer vergoed met een vast creditbedrag per registratie.
 • In geval van een geschil betaalt de deelnemer een vaste bijdrage aan de behandelkosten van de geschillencommissie.