Logo-Keurmerk-Private-Lease-DEF-CMYK-01

Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren gewijzigd

Het kabinet wil het rijden van volledig elektrische kleinere en compacte middenklasse personenauto’s – zowel nieuw als gebruikt - voor alle automobilisten aantrekkelijker maken. Elektrische auto’s stoten namelijk tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, goed voor het klimaat en dragen bij aan schone lucht. De subsidieregeling is op 1 juli gestart en was direct zeer succesvol. Om die reden heeft het kabinet een wijziging op de regeling doorgevoerd.

Wijziging in de doorschuifregeling
De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor de aanschaf of lease van elektrische auto’s wordt met ingang van vrijdag 30 oktober 2020 op het punt van het doorschuiven van aanvragen naar een volgend kalenderjaar gewijzigd. Gezien het aantal aanvragen zou zonder deze wijziging het budget voor een volgend kalenderjaar al volledig belegd kunnen worden voordat het betreffende jaar start.

Het kabinet wil dat particulieren ook elk jaar daadwerkelijk de kans hebben om in aanmerking te komen voor subsidie. Daarom wordt de zogenaamde doorschuifbepaling in de regeling per 2021 geschrapt, en voor 2020 stopgezet. Particulieren die hun aanvraag uiterlijk op donderdag 29 oktober 2020 hebben ingediend vallen nog onder de oude regeling.

De aanvraag van de subsidie loopt via RVO.nl/sepp. Over de wijziging in de doorschuifregeling heeft RVO een aantal Q&A’s opgesteld:

Q: Wat is een doorschuifbepaling?
A: Dit is een mechanisme in de subsidieregeling dat regelt dat na het bereiken van het plafond van het jaarbudget de aanvragen die daarna binnenkomen automatisch achter de schermen worden doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. De doorgeschoven aanvragen komen dan ten laste van het volgende jaarbudget en worden dan afgehandeld en uitgekeerd.


Q: Waarom wordt de doorschuifbepaling verwijderd?
A: Hiermee wordt voorkomen dat particulieren die nu een aanvraag doen meer kans op subsidie maken dan de mensen die dat pas na 1 januari doen. Voor deze wijziging konden particulieren niet alleen in aanmerking komen voor het beschikbare budget van het jaar waarin ze de aanvraag deden, maar ook voor het jaar erna. Die mogelijkheid wordt geschrapt. Daardoor hebben particulieren elk jaar ook daadwerkelijk de kans om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Q: Ik heb een aanvraag ingediend bij RVO, krijg ik wel mijn subsidie? Zo ja, wanneer?
A: Ja. Indien u een volledige aanvraag uiterlijk donderdag 29 oktober 2020 heeft ingediend dan behandelt RVO uw aanvraag vanaf 4 januari 2021. Indien uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet en er nog voldoende budget is, dan ontvangt u nog subsidie. Het bedrag wordt uitgekeerd in 2021 nadat uw aanvraag is beoordeeld en u de vaststelling heeft aangevraagd. De vaststelling kunt u pas aanvragen wanneer de auto op naam van de subsidie-aanvrager in het kentekenregister is geregistreerd. Zie tevens onderstaand overzicht.

Afbeelding1.png

Kijk ook op www.RVO.nl/sepp

Als u specifieke vragen heeft over de subsidieregeling en het keurmerk, stuur dan uw vraag naar info@keurmerkprivatelease.nl.